Välkommen till årsmöte för Helping Hand!

Som medlem och stödjare är du välkommen till årsmöte med föreningen Helping Hand.

Datum: 2019-03-17
Tid: 13.00
Plats: Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, Helsingborg
Förtäring: Innan årsmötesförhandlingarna serveras en enkel sopplunch med start kl 12. Det kommer också att serveras fika. Anmäl dig till jan.palmkvist@gmail.com om du är intresserad av sopp-lunchen.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på vår hemsida www.helpinghand.nu i god tid innan mötet. Se nedan.

Glöm inte att betala din medlemsavgift på 200 SEK om du inte redan gjort det. Enklast är att swisha till 123 326 66 24. Det går också bra att betala in avgiften på bankgiro 5773-3438. Glöm inte ange ”medlem”, namn och gärna också mejl-adress. Endast medlemmar kan rösta.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Årsmöteshandlingar
Dagordning Årsmöte
HH Stadgar 2006-04-09
HH Stadgar förslag 2018-03-11
HH Ekonomisk redovisning 2018
HH Revisionsberättelse 2018
HH Budget 2019 förslag 2019-02-13