Lydias berättelse

Mitt namn är Lydia Njeri Kinyua och jag är grundare av Ngamwaza Children Support Center som startades år 2003. Det sörjer för föräldralösa och utsatta barn i distriktet Ongata Rongai Kajiado i Kenya. Det började efter att jag sett barn överges och försummas efter att deras föräldrar dött av HIV och AIDS utan någon tagit hand om dem.
Jag innehar en förskollärarexamen, en examen i rådgivande psykologi, certifierad utbildare i frågor rörande HIV och AIDS samt en examen i teologi.
Jag har skaffat mig kunskap i att behandla utsatta barn som jag förvärvat genom att delta i seminarier om föräldralösa och utsatta barn (OVCs).
För närvarande tar vi hand om 50 utsatta barn. Vi förser dem med mat, kläder, grundläggande utbildning, kärlek och vård inklusive andlig inspiration. Barnen befinner sig på centrat från morgon till kväll. Resten av tiden är hos sina, oftast åldriga, släktingar som tar hand om dem då inte är på centrat.

VÅRT UPPDRAG på NGAMWANZA CHILDREN SUPPORT CENTER (NCSC).

  • Ge stöd till barn, och kvinnor, som lever med och drabbas av konsekvenserna från HIV och AIDS
  • Styrka och utrusta dem så att deras fysiska, själsliga, andliga, ekonomiska och familjemässiga behov blir mötta på ett varaktigt sätt så långt möjligt är

NCSC kärnvärden:

  • Överlåtna åt att betjäna
  • Integritet
  • Professionalism
  • Medkänsla
  • Team-känsla