Välkommen till årsmöte för Helping Hand 7 april kl 14

Som medlem och stödjare är du välkommen till årsmöte med föreningen Helping Hand.

Datum: 2024-04-07
Tid: 14:00
Plats: Digitalt via Jitsi – https://meet.jit.si/HelpingHand

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga nedan.

Glöm inte att betala din medlemsavgift på 200 SEK om du inte redan gjort det. Enklast är att swisha till 123 326 66 24. Det går också bra att betala in avgiften på bankgiro 5773-3438. Glöm inte ange ”medlem”, namn och gärna också mejl-adress. Endast medlemmar kan rösta.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Årsmöteshandlingar
Förslag till dagordning årsmöte
HH Verksamhetsberättelse 2023
HH Ekonomisk redovisning 2023
HH Revisionsberättelse 2023
HH Budget 2024 förslag