Välkommen till årsmöte för Helping Hand 15 mars kl 13

Som medlem och stödjare är du välkommen till årsmöte med föreningen Helping Hand.

Datum: 2020-03-15
Tid: 13.00
Plats: Kärnpunkten, Nedre Långvinkelsgatan 26, Helsingborg

Det kommer att serveras fika.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga nedan.

Glöm inte att betala din medlemsavgift på 200 SEK om du inte redan gjort det. Enklast är att swisha till 123 326 66 24. Det går också bra att betala in avgiften på bankgiro 5773-3438. Glöm inte ange ”medlem”, namn och gärna också mejl-adress. Endast medlemmar kan rösta.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Årsmöteshandlingar
Dagordning Årsmöte
HH Verksamhetsberättelse 2019
HH Ekonomisk redovisning 2019
HH Revisionsberättelse 2019
HH Budget 2020 förslag