Till dig som ger gåvor till Helping Hand

Vi behöver information från dig

Över åren har penninglagstiftningen skärpts runt om i världen och så även i Sverige. Hösten 2020 skärpte dessutom Handelsbanken, som Helping Hand använder, sina interna regler till vilka länder pengar kan betalas, däribland Kenya. I detta sammanhang försökte Helping Hand byta bank (till Swedbank) men vi godkändes inte som kund på grund av att föreningen sysslar med insamlingsverksamhet.

I den årliga kundkännedomsundersökningen från Handelsbanken framkommer det att Helping Hand behöver upprätthålla ett komplett register över gåvogivarna för att inte riskera några problem framöver. Därför måste vi inventera föreningens befintliga register. Helping Hands kassör, Jan Palmkvist, ansvarar för och är den ende som har tillgång till detta register.

Jan ber därför dig som är medlem eller gåvogivare att återkomma med följande uppgifter:
Namn:
Personnummer:
E-postadress
Telefonnummer:
Belopp på månatliga gåvor:
Datum när beloppet överförs:

Sänd uppgifterna till Jan’s e-postadress nedan, eller hör av dig till honom på telefon:
E-post: jan.palmkvist@gmail.com
Telefonnummer: 070 – 793 90 94

Så hanterar vi dina uppgifter
När vi har mottagit dina uppgifter kommer Jan, föreningens kassör att upprätta ett register med dina uppgifter. Dessa uppgifter är det, som sagt, endast Jan som har tillgång till.

Så överför vi pengar idag
Vi använder oss fortfarande av Handelsbanken men vi skickar pengar till Kenya genom ett engelskt penningförmedlingsföretag, TransferWise (numera bara Wise), som fungerar som Klarna eller PayPal. Företaget Wise idé är att bara utföra utländsk penningförmedling och göra det i så stor omfattning att en större del av transaktionerna aldrig behöver utföras (dvs. skickas iväg). Detta låter sig göras eftersom det dagligen förekommer ett stort antal betalningar mellan England och Kenya. Genom att kvitta så många betalningar som möjligt under en dag, behöver inte pengar flyttas in och ut mellan de båda länderna, utan kan snarare flyttas mellan banker inom England och Kenya. Pengarna kan således stanna kvar inom landet vilket inte bara skapar snabbare transaktioner, utan också billigare transaktioner.

För vår del blir kostnaden ca 3-5% lägre när vi använder Wise i stället för Handelsbanken, eller någon annan bank, för överföring av medel. Kostnaden blir därmed ca 20,000 kr lägre per år, eller, om man så vill, pengarna kan istället läggas på 5-6 månaders hyreskostnader för Ngamwaza!

Har du några frågor?
Kontakta Jan Palmkvist

Stort tack för er medverkan!

Styrelsen för Helping Hand