Ordförande för Helping Hand på plats i Nairobi

Helping Hands ordförande Sven Sturesson träffade föreståndaren Lydia samt Ngamwanzas lokala kommitté.

De diskuterade förändringar i organisationsformen för att stärka det lokala arbetet. Det var ett mycket positivt möte och vi kommer säkert att snart rapportera mer om förändringarna.