Nyhetsbrev september 2021

Käre medlem och stödjare! 

Första skolterminen för 2021 är snart genomförd. I mars 2020 stängde skolorna ner för att minska spridningen av covid-19, när skolorna väl öppnade igen så innebar det att skolorna låg cirka 6 månader efter i kalendern. För att komma i kapp så introducerade utbildningsministeriet en ny skolkalender med ett intensivt schema och första terminen för läsåret 2021 startade 26 juli.

På Ngamwaza innebar det att alla barn genomförde tester för att gå vidare till nästa klass. Utav alla barn så genomförde 10 barn tester för att klara skolprovet till klass 4 och för att gå vidare till den statliga skolan, vilket samtliga barn klarade med bravur. Detta firades på Ngamwaza och barnen fick ta emot belöningar i form av tidningar, färgglada paraplyer och muggar. Det kanske inte låter så märkvärdigt men barnen kommer med svaga förkunskaper till Ngamwaza och har lång väg att gå innan de klarar av skolans kunskapskrav. På Ngamwaza får barnen undervisning till och med årskurs 3 av grundskolans 8 årskurser. Därefter examineras barnen för att visa om de är redo för att gå vidare i den statliga skolan. Att 10 klarar skolprovet och kan börja klass 4 i Governmental Primary School är strålande. 10 nya barn har i och med det kunnat få plats på centret!

Men när barnen lämnar Ngamwaza lämnar de även möjligheten att få mat. Detta har Lydiah och övrig personal på centret svårt att se. Därför serverar de mat till fler barn än de 50 som fortfarande tillhör centret. Just nu bor även fyra barn från andra länder på centret, två från Sudan och två från Uganda. För att ett barn ska få komma till centret ska vissa antagningskriterier uppfyllas som att barnet är föräldralöst, behövande och inte går i skolan. Traktens socialarbetare och områdeschefen kan anmäla barn till väntelistan. Personal från Ngamwaza gör hembesök tillsammans med socialarbetarna för bedömning. Inom ett år efter att ett barn är antaget görs en läkarundersökning.

Så till de mindre goda nyheterna. Lydiah skriver:
”The children from Ngamwaza Children’s home and support center been sick the whole of this month. This had never happened before. Coughing, high body temperatures, headache, general body aches etc. We normally send them to the hospital but this month, it had been terrible. More than fifteen children got sick, some had to do lab tests and drugs administered to them.”

Även de vuxna insjuknade. Kocken, chauffören och några av lärarna fick symptom som ledvärk, huvudvärk, hosta samt brist på lukt och smak. Zinktabletter, C-vitamin och ansiktsmasker ordinerades till samtliga. Även Lydiah blev drabbad med en månads ledighet som följd. Belline fick ta ansvar för centret medan städaren och nattvakten tillsammans fick laga mat till barnen. Tyvärr har sjukdomen fortsatt sprida sig på centret. Lydiah skriver inte att det är covid som härjar på Ngamwaza men beskrivningarna kan tyda på att det är så.

Den senaste tiden har varit prövande för både barn och vuxna. Så även ekonomiskt! Höga kostnader för läkarbesök, labbtester och läkemedel tynger Ngamwazas ekonomi. Den lokala styrelsen önskar även att ”ett medicinskt skydd” ska bekostas för barnen som kan förhindra höga sjukvårdskostnader framöver. Vill du hjälpa till? Swisha din gåva till 123 326 66 24 

Styrelsen för Helping Hand