Nyhetsbrev september 2015

Kära medlemmar och stödjare!

Att världen blir mindre och mindre är ett slitet uttryck men det blir verkligen tydligt när familjer, ensamkommande barn m fl som utstått fruktansvärda grymheter i Syrien plötsligt står på en svensk järnvägsstation. Dit har de åkt båt, tåg, buss, vandrat osv för att komma till ett ställe där man inte behöver frukta för sitt liv och kanske kan bygga en ny framtid. De flesta, om inte alla bär med sig stora trauman.

Några tycker att detta borde hanteras lokalt istället. I den kontexten är det då värt att nämna att det är massor som flyr för sina liv i Afrika och att Kenya har världens största flyktingläger (Dadaab). I Nairobi finns dessutom Afrikas största slumområde (Kibera).

Vår målsättning är att stödja en lokal verksamhet finansiellt och praktiskt så att man kan göra skillnad lokalt. Det lilla vi ger blir som ett frö som kan växa till något stort, livskraftigt och mycket vackert.

I denna tron arbetar vi aktivt för tillsammans med er som läser detta. På Ngamwanza ser man effekten av detta dagligen då man med omsorg och kärlek fyller många av barnens behov samtidigt som man ser dem växa upp till trygga individer som samhället är i så stort behov av.

Målsättningen för Ngamwanza under hösten

Vi i styrelsen ser det som viktigt att mer och mer av ansvaret för ekonomi och administration hanteras lokalt av Lydia, som är rektor, tillsammans med sin personal.

För hösten har vi satt en tuff målsättning för Lydia men vi tror att hon tillsammans med sin personal, och vårt stöd, har goda förutsättningar för att klara detta bra.

Det handlar om bokföring, skoladministration, nyhetsbrev med mera. Lydia har också skrivit en stor del av detta nyhetsbrev då hon berättar om en vanlig dag på centret.

Man har också lokalt tagit en del andra initiativ men jag låter Lydia berätta om dem i nästa nyhetsbrev.

En helt vanlig dag på Ngamwanza Children Support Center

Lydia, vår rektor, berättar om den dagliga verksamheten tillsammans med egna bilder;

hhnb1”Ngamwanza har c:a 50 barn i skolan. De flesta eleverna är föräldralösa och tillhör de mest utsatta barnen i slumområdet Ongata Rongai i Nairobi.

Skolan samarbetar med lokala organisationer för barnens och samhällets bästa. Majoriteten av finansieringen sker genom Helping Hand.

hhnb2Barnen är på centret från måndag till och med lördag och får frukost och lunch. Även frukt serveras för att uppfylla vitaminbehovet.

De dagliga aktiviteterna börjar 7.30- 8.00 med en samling efter det att barnen kommit med skolbussen eller promenerat hit.

Under samlingen kontrollerar personalen elevernas hälsa och hygien. Alla barn får vid denna samling undervisning om att hålla sig själv och omgivningen ren, lydnad och god moral.

Lektionerna börjar direkt efter samlingen. barnen undervisas i matematik, språk, omvärldskunskap men också i musik och idrott .Lärarna följer skolplanen, lektionsplanering och timplaner.

Kl 10.00 serveras gröt och te. Efter detta har barnen paus till kl 11.00 Idrotten börjar kl 11.00.

Idrotten är väldigt viktig då barnen behöver träna sina små muskler. Genom sånger lär sig barnen att vara goda föredömen och får ett gott självförtroende. Sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och fetma kan förebyggas genom fysisk aktivitet.

hhnb4Efter en timme går barnen tillbaka till sina klassrum där de målar ritar och skriver.

För att barnen ska kunna fortsätta i den statliga skolan måste de kunna skriva i böcker, utföra enkel matematik och känna igen bokstavsljuden.

hhnb3Varm lunch serveras kl 12.30-14.00. Lunchen är mycket viktig eftersom barnen inte får mat hos sina vårdnadshavare. De får mat först nästa dag på skolan och förmodligen ingenting under söndagen.

En del av barnen har varit tvungna att gå kvar på Ngamwanza i stället för att gå vidare till den statliga skolan på grund av vårt matprogram. Några äldre barn har undervisning i den statliga skolan men kommer varje dag för att få mat hos oss.

Rast och lugna aktiviteter pågår mellan 14.00 och 15.30. 3-5-åringarna sover då och lärarna förbereder deras läxa. De äldre barnen arbetar med att skriva av sin hemläxa från svarta tavlan. Deras lärare förbereder nästa dags lektioner. Mellan kl 15.30-16.00 är det en avslutningssamling och tills sist åker barnen med skolbussen eller promenerar hem.”

Föreningsmöte med Helping Hand

Den 18 juni var det föreningsmöte med Helping Hand. Syftet med mötet var att diskutera den ekonomiska situationen. Insamlade medel täcker inte behoven. Slutsatsen från mötet var att fortsätta ge en reducerad summa och hitta nya sätt att få in medel. Bland annat har en företagsfolder tagits fram där företag uppmuntras bli sponsorer. Det finns tre olika nivåer:

  • Brons 1 500 kr/mån
  • Silver 3 000 kr/mån
  • Guld 5 000 kr/mån

Skicka gärna ett mail till info@helpinghand.nu om du vill/kan bidra till att ett företag blir sponsor så skickar vi dig det antal foldrar du önskar.

Autogiro, Stående överföring och Swish

Månadsgivare ger en stabilitet åt en gåvoverksamhet som Helping Hand och därför är vi mycket tacksamma för er som överför pengar regelbundet.

Autogiro har varit den tjänst vi använt för månadsbetalningar men den har fungerat mycket dåligt för oss den senaste tiden. Detta är en tjänst som är framför allt utformad för företag och är en dyr och komplicerad lösning för en mindre förening. Vi beklagar att flera av er som läser detta har blivit drabbade.

För att slippa detta i framtiden så ämnar vi därför upphöra med Autogiro. Autogiro kommer fortsatt att fungera för er som har det.

Den metod som vi nu rekommenderar för månadsvis betalning är Stående överföring. Denna kan var och en enkelt lägga upp via sin Internetbank eller genom att gå in på sitt bankkontor och be personalen hjälpa till.

Kontoinformation för stående överföring till Helping Hand är:

  • Clearing nr: 6750
  • Kontonummer: 682 759 082
  • Meddelande till betalningsmottagaren: ”Stående” och ditt namn (utelämna namnet om du vill vara anonym).

Vi avser också att införa Swish men mer information kommer om detta senare, både i nyhetsbrev och på hemsidan.

Bankgirot ändras dock inte och är som vanligt: 5773-3438. Glöm inte att ange ditt namn och att det gäller din medlemsavgift.

Med önskan om en skön höst

När vi njuter av alla de vackra höstfärgerna som kommer snart kan vi också känna glädje över att alla barnen får stöd att växa upp med en förmåga att kunna skapa ett fint liv för sig själv och dem som finns i deras närhet.

Helping Hands styrelse genom

Sven Sturesson
Ordförande