Nyhetsbrev maj 2021

På Ngamwaza Children Support Centre, finns ett femtiotal barn som får mat, undervisning och omsorg av allehanda slag. Barnen är föräldralösa och bor hos någon släkting i slummen medan några av dem bor på Ngamwaza. Detta är väl känt av er alla! Ett av barnen, Mangi, vill påminna om hur avgörande maten är för honom och de andra barnen: ”I still remember the first meal I ate at school, It was warm porridge, some fruits and a sweet bun. I remember being full and with so much energy after nutritious meal.” Barnen har sex lektioner om dagen och lunch serveras efter fjärde. ”If we don’t sit down for lunch time meal, my school mates especially Kaboss my dear friend, my siblings and I would be very hungry.” Mangi skickar med dessa rader ett varmt tack till Helping Hand som gör att han, syskonen och deras skolkamrater slipper tigga på gatorna!

Skolorna i Kenya stängs från och till på grund av pandemirestriktionerna. Personalen har därför fortsatt skicka hem matpaket till hemmen och ser hur den näringsriktiga maten ökar barnens koncentration. Öppen skola eller stängd skola? Lärare och volontärer har blivit allt mer flexibla i sin undervisning såväl i skolan som i hemundervisningen. Tack vare deras stora engagemang kan de i dag se att läsförmågan förbättrats hos flera barn.

Årsmöte
Söndagen 21 mars höll Helping Hand årsmöte. I år möttes vi via länk, vilket också gjorde det möjligt för oss att få kontakt med Ngamwaza och möta Lydiah digitalt. Lydiah berättade kort om arbetet på centret, om flytten och om året som gått. Hela styrelsen valdes om även för detta år.

Protokollet från årsmötet finns att läsa här (klicka på länken för att läsa/ladda ner).

Vi behöver veta vem du är!
Till dig som ger gåvor till Helping Hand

Över åren har penninglagstiftningen skärpts runt om i världen och så även i Sverige. Hösten 2020 skärpte dessutom Handelsbanken, som Helping Hand använder, sina interna regler till vilka länder pengar kan betalas, däribland Kenya. I detta sammanhang försökte Helping Hand byta bank (till Swedbank) men vi godkändes inte som kund på grund av att föreningen sysslar med insamlingsverksamhet.

I den årliga kundkännedomsundersökningen från Handelsbanken framkommer det att Helping Hand behöver upprätthålla ett komplett register över gåvogivarna för att inte riskera några problem framöver. Därför måste vi inventera föreningens befintliga register. Helping Hands kassör, Jan Palmkvist, ansvarar för och är den ende som har tillgång till detta register.

Jan ber därför dig som är medlem eller gåvogivare att återkomma med följande uppgifter:

Namn:
Personnummer:
E-postadress
Telefonnummer:
Belopp på månatliga gåvor:
Datum när beloppet överförs:

Sänd uppgifterna till Jan’s e-postadress nedan, eller hör av dig till honom på telefon:
E-post: jan.palmkvist@gmail.com
Telefonnummer: 070 – 793 90 94

Så hanterar vi dina uppgifter
När vi har mottagit dina uppgifter kommer Jan, föreningens kassör att upprätta ett register med dina uppgifter. Dessa uppgifter är det, som sagt, endast Jan som har tillgång till.

Så överför vi pengar idag
Vi använder oss fortfarande av Handelsbanken men vi skickar pengar till Kenya genom ett engelskt penningförmedlingsföretag, TransferWise (numera bara Wise), som fungerar som Klarna eller PayPal. Företaget Wise idé är att bara utföra utländsk penningförmedling och göra det i så stor omfattning att en större del av transaktionerna aldrig behöver utföras (dvs. skickas iväg). Detta låter sig göras eftersom det dagligen förekommer ett stort antal betalningar mellan England och Kenya. Genom att kvitta så många betalningar som möjligt under en dag, behöver inte pengar flyttas in och ut mellan de båda länderna, utan kan snarare flyttas mellan banker inom England och Kenya. Pengarna kan således stanna kvar inom landet vilket inte bara skapar snabbare transaktioner, utan också billigare transaktioner.

För vår del blir kostnaden ca 3-5% lägre när vi använder Wise i stället för Handelsbanken, eller någon annan bank, för överföring av medel. Kostnaden blir därmed ca 20,000 kr lägre per år, eller, om man så vill, pengarna kan istället läggas på 5-6 månaders hyreskostnader för Ngamwaza!

Har du några frågor?
Kontakta Jan Palmkvist

Stort tack för er medverkan!

Styrelsen för Helping Hand