Nyhetsbrev maj 2019

Käre medlem och stödjare!

Hälsning från ordförande.

Sedan förra nyhetsbrevet har vi haft årsmöte och fått en ny styrelse. Nya är Maria Eknor Forssman och Maria Brännström som båda har varit med på safariresan som gick av stapeln i höstas. Båda med stort engagemang för Helping Hand och Ngamwanzas arbete.

För några veckor sedan var det träff för nya och tidigare safariresenärer som alla alltså har besökt Ngamwanza och de var nu alla på väg ner på en ny resa till hösten 2019. Det var så roligt att höra deras engagemang för Ngamwanza.

Vi är också så glada över att arbetet i den lokala styrelsen och på centrat utvecklas på ett positivt sätt. Lördagen den 27/4 satt både personalen och styrelsen och går igenom den nya läroplanen tillsammans med en föreläsare med som har kunskapen.

Jag hoppas du fortsätter att stötta vårt arbete framåt, det betyder så mycket. Vi ser en stadig och positiv utveckling som är beroende av ditt stöd.

Sven Sturesson
Ordförande

Årsmöte

Vid Helping Hands årsmöte i Slottshagskyrkan så berättade vi om verksamhetsåret 2018. Vi fick även glädjen att välja in 3 stycken nya styrelsemedlemmar. Maria Brännström, Maria Eknor Forssman och Jan Palmkvist som har varit engagerad i styrelsen och varit Helping Hands kassör sedan 2015. Catarina Palmkvist och Henning Jensen avgick från styrelsen och valdes till suppleanter.

Hälsningar från våra nya styrelsemedlemmar

Maria Eknor Forssman
Jag har haft förmånen att besöka NCSC vid två tillfällen. Bägge gångerna blev vi väl mottagna och det var fint att se hur väl arbetet bedrivs med barnen. Detta gjorde att jag ville fortsätta att engagera mig i Helping Hand. Min förhoppning är att vi ska kunna inspirera fler att bli medlemmar och att vi ska kunna samla in medel så att fler utsatta barn kan få ta del av allt det goda som NCSC gör!

Maria Brännström
Vid två tillfällen har jag besökt Ngamwanza. Första gången slogs jag dels av glädjen och omsorgen på NCSC, dels att barnen fick möjlighet till en annars oåtkomlig utbildning. När jag återvände sex år senare och möttes av
samma uthålliga arbete bestämde jag mig: här vill jag bidra! Att på olika sätt få vara med och lägga grunden så att utsatta barn får utbildning är stort och helt avgörande för barnens framtid. Helping Hands arbete med att samla in medel är nödvändigt och gör stor skillnad. Skillnad för varje barn, varje dag – långsiktigt.

Utmaningar

Vid årets början så gick 8 st barn vidare till Public school och samtidigt så välkomnade Ngamwanza 8st nya barn. Barnen var mycket undernärda och i stort behov av näringsrik och balanserad kost. Tack vare Ngamwanzas matprogram så har deras välbefinnande förbättrats avsevärt och på sikt kommer det att vara jämställt med de övriga barnen. Matprogrammet består av 4 mål mat om dagen: frukost, mellanmål, lunch och ”afternoon tea”. Med anledning av den torka som råder i Kajiado (distriket som barnhemmet ligger i) har matprogrammet utökats så att alla barn dessutom får gröt och frukt på kvällen, detta för att särskilt tillgodose behovet hos de barn som lever hos sina guardians under enklare förhållanden. På grund av inflationen saknar många möjligheter att ge barnen tillräckligt med mat.

Besök av Ongata Rongai Seventh Day Adventist Church

Kyrkans medlemmar besökte Ngamwanza och inspirerade barnen. De delade en gemensam måltid och delade även in barnen i mindre grupper och pratade med dem. Kyrkan uppmuntrade även barnen till att fortsätta vara disciplinerade, älska Gud och fokusera på sina drömmar. En inspirerande dag för barnen.

Slutprov för den första terminen

Första skolterminen är slut och barnen fick ta emot belöningar i form av skålar och muggar för enastående prestationer i samband med slutproven för den första terminen.

Nya skoluniformer

Barnen har i början av året fått de nya uniformerna vilket de är väldigt glada över. Skoluniformen är för vissa barn det enda plagg som barnen äger.

Stort tack för alla bidrag hälsar Ngamwanza!

För dig som vill ge en gåva

Alla gåvor betyder mycket men det som betyder allra mest är ett regelbundet månadsgivande. Om du inte är det redan, så passa på nu. Det betyder mycket även om summan inte är så stor.

Gå in på din Internetbank och lägg upp en automatisk överföring:
Clearing nr: 6750 – Kontonummer: 682 759 082
Meddelande: Skriv ”Stående” och ditt namn (frivilligt)

Det fungerar också bra att ge gåvor via:
Swish 123 326 66 24 eller bankgiro: 5773-3438

Varma hälsningar!
Helping Hands styrelse