Nyhetsbrev juni 2022

Käre medlem och stödjare! 

I Sverige njuter vi försommar och är mitt uppe i studentfirande och skolavslutningar. I Kenya har tiderna för skolåret förändrats igen och termin 1 pågår sedan 25 april. Den kenyanska skolan har varit stängd i nästan 2 månader för att landet skulle återgå till den terminsplan som var innan corona, men som blev förskjuten i samband med landets nedstängning. Ngamwaza har däremot varit öppet hela tiden, och barnen har fortsatt komma till barncentrat.

I samband med att termin 1 skulle börja fick tio av barnen genomföra slutprov för att gå vidare till den kommunala skolan. Åtta av tio barn klarade proven med glans. De två barnen som inte klarade slutproven är tillbaka på Ngamwaza och kommer att genomföra slutproven igen om ett år.

Sju av de övriga åtta barnen har börjat på Olekasasi government primary school och ett barn från slumområdet i Kware börjar på Nakeel primary school. I och med att åtta barn lämnat Ngamwaza får centret möjlighet att ta emot åtta nya barn.

Barnen på Ngamwaza är numera sjukförsäkrade via Ngamwaza Children support center. Försäkringen innebär att den som blir sjuk vänder sig till Lydiah för att få tillgång till ett kort som berättigar till sjukhusbesök vid ett sjukhus man träffat särskilt avtal med. Barnen får då möjlighet till behandling. Försäkringen är en säkerhet för barnen på Ngamwaza som i och med försäkringen är garanterad vård.

Glada barn som fått medicin efter en kontroll på det lokala sjukhuset

Söndagen den 27 mars höll föreningen Helping hand årsmöte, digitalt. I samband med att Isak föredrog verksamhetsberättelsen för 2021 kom Lydiah Njeri från Ngamwaza, Kenya, in i mötet via länk för att informera och svara på frågor om Ngamwazas verksamhet. Läs gärna verksamhetsberättelsen här!

Ny (återkommande) ledamot i styrelsen är David Hamark, som vi hälsar varmt välkommen tillbaka! Resterande styrelsemedlemmar omvaldes: Isak Renstig, Maria Brännström, Erik Forsberg, Jan Palmkvist, Antti Ristinmaa och Catarina Palmkvist (suppleant). Revisorer är Bengt Ljungberg och Torvald Ramsten.

I årsmötet önskade Lydiah att vi skulle förmedla en hälsning från henne och Ngamwaza till er alla:
Thank you Helping hand and God bless you for making this work possible.