Nyhetsbrev december 2016

Hej alla värdefulla medlemmar och stödjare!

Som många av er vet så började allt efter det att Lydia Njeri såg flera barn i distrikten Ongata Rongai (Nairobi, Kenya) blivit övergivna och försummade efter att deras föräldrar gått bort (många i HIV).

Lydia Njeri, ser till att barnen varje dag har en skola att gå till. Förutom att hon är utbildad förskolelärare är hon dessutom examinerad i rådgivande psykologi, certifierad i frågor rörande Hiv och Aids, samt innehar en examen i teologi och rektor för Ngamqanza Children Support Center. Hon är den eldsjäl som, tillsammans med sina lärare, ser till att barnen förses med mat, kläder, grundläggande utbildning, kärlek och vård.

Helping Hand bildades hösten 2005 för att ekonomisk stödja Ngamqanza Children Support Center (NCSC). Sedan dess har era gåvor bidragit till att skapa en framtid för ca 150 föräldralösa och särskilt utsatta barn, vilket är helt fantastiskt. Lydia och medarbetarna på Ngamwanza har följt och följer dessa från mycket ung ålder ända upp i tonåren.

Tack!

Hur ser det ut på skolan idag?

I dagsläget går ungefär 50 barn mellan 3 och 13 år på skolan, sex dagar i veckan, måndag till lördag.

Utbildningen sker efter Kenyansk läroplan och skolans aktiviteter början runt 07:30 på morgonen och slutar vid 15:30. Att barnen får gå i skolan och får medicinsk vård är otroligt viktigt för att de ska få möjlighet till en bra framtid. Målet är att barnen skall förberedas och få kunskaper som senare kan ta dem vidare till en statlig grundskola/högstadieskola.

buss ngamwanzaUnder året har Helping Hand bland annat samlat in pengar till en omfattande reparation av skolbussen som hämtar flera av barnen varje morgon och lämnar dem efter skoldagens slut. Det underlättar för många av barnen då flera av dem bor långt bort och annars inte haft möjlighet att ta sig till skolan.

Skolan får ofta både lokala och internationella besökare och har bland annat haft volontärer från Sverige som har hjälpt till och arbetat på skolan. Ngamwanza samarbetar även med flera andra lokala organisationer för att kunna fungera så bra som möjligt och vara en tillgång i samhället.

NCSC gör ett helt fantastiskt arbete för dessa barn och vi på Helping Hand gör vårt bästa för att skolan ska kunna fortsätta med detta.

Gåvor och medlemmar

Vi vill tacka våra gåvogivare och medlemmar som gör detta möjligt.

Vi är tacksamma för alla er regelbundna givare men också till alla som gensvarat så bra på våra riktade insamlingar. Vi har också fått ett arv som betytt mycket.

Det regelbundna givandet är stommen i verksamheten och de riktade gåvorna gör att vi klarar av vissa aktiviteter på ett bättre sätt.

Information och aktiviteter

Vi kommer framöver att satsa på att förmedla mer information från vardagslivet på skolan och hålla er uppdaterade om vad som sker. Detta kommer ske på hemsidan, samt Facebook och Instagram (ncschelpinghand). In och följ oss i vårt arbete!

Den 3 december var det dags för Klubb Sisus årliga Helping Hand Marathon på Örbyängar. Ett samarbete mellan Klubb Sisu och Vallåkra Lantmannaaffär samt Umara till förmån för Helping Hand. Det var många som sprang och eventet var lyckat. Startavgifterna gick oavkortat till Helping Hand.

Läs mer på vår hemsida www.helpinghand.nu

Årets julklapp

Inför julfirande har vi ett tips om ”årets julklapp” – Ge bort ett medlemskap!

Perfekt att ge till kompisen eller någon i familjen!

Vidare info kommer strax upp på hemsidan, håll ögonen öppna!

I nästa utskick så berättar vi om Beth, en elev på skolan. Hennes historia, från tiden innan NSCS och fram tills nu.

LET CHILDREN BE CHILDREN

Alla gåvor går oavkortat till Helping Hand.

Glöm inte: Nu kan ni även följa oss på instagram: ncschelpinghand där vi delar med oss av barnens vardag så att ni kan se vilken skillnad ni bidrar till i barnens liv

Gläd er med barnen som har fått en så fin möjlighet att få vara på Ngamwanza och att ni har förmåga att stötta ett så fint och givande arbete.

Vänliga hälsningar
Helping Hands styrelse