Nyhetsbrev december 2015

Kära medlemmar och stödjare!

Vi är som förening stolta över att ha drivit Helping Hand i snart 10 år. Under de åren har vi, och framför allt ni som läser detta, varit med och stöttat Ngamwanza Children Support Center. Under den tiden har vi alla fått se det som började mycket enkelt i ett skjulliknande hus växa till en välordnad verksamhet med skola och dagcenter i ett vackert hus.

De viktigaste faktorerna för framgången är era regelbundna gåvor tillsammans med Lydias och hennes personals oförtrutna arbete med att sätta barnen i främsta rummet oavsett praktiska svårigheter.

Genom flera besök och regelbunden kontakt har vi kunnat stödja Lydia att förbättra sitt arbete. Vi har också fått en tydligare insyn i och kontroll av vad som sker på skolan.

Alltså kan ni som givare känna er trygga i att er gåva kommer att användas mycket effektivt för att stödja barn i en extremt utsatt situation.

Bidrag på olika sätt

HH Marathon 2015 smallNär jag skriver detta brev så har 60 personer deltagit i Helping Hand Marathon utanför Helsingborg. Uselt väder men härlig stämning. Varför inte hänga på själv nästa år? Sträckorna är 7, 14 och 21 km.

Stort tack till Klubb Sisu och alla deltagare!

Dessutom har det varit traditionsenlig fika till förmån för Helping Hand på julskyltningen i Råå utanför Helsingborg. Tack till Gunilla Forsberg och hennes medhjälpare!

Utveckling av verksamheten

Som nämndes i förra nyhetsbrevet så har vi en ständigt pågående process för att utveckla arbetssättet.

Sven Sturesson, Helping Hands ordförande, var på plats under november för att gå igenom ekonomi, administration, pedagogik och kommunikation.

När det gäller ekonomin så sköts bokföringen (som är enkel) numera av Lydia och personalen. Hanteringen av bokföringen ser ut att fungera utmärkt och till en lägre kostnad än tidigare. Bokföringen kommer att regelbundet granskas av en godkänd revisor.

2015-11-05 small
Lydia (till höger) och Beline (en av lärarna) djupt engagerade i att dokumentera hur verksamheten fungerar.

En viktig del i arbetet är att antagning av barn sker på ett korrekt sätt för behoven är stora och Ngamwanza kan inte hjälpa alla. Detta sker alltid i samarbete med en lokal socialassistent för att socialtjänstens synpunkter skall bli kända. Tillsammans fattar då Ngamwanzas och socialtjänstens representanter beslut om barnet skall antas eller om det behövs en annan åtgärd.

En sak som vi i princip alltid får höra från besökare, även från dem som har stor erfarenhet av barn, är att barnen verkar trygga och självständiga. Vi i Helping Hands styrelse tror att en stor anledning till detta är den pedagogik som Lydia infört kombinerat med det engagemang som hon och personalen visar varje barn, leder till trivsel och god utveckling.

Utbildningen sker med en kombination av Montessori-pedagodik och en pedagogik som används lokalt i Kenya. Den första går ut på barnens längtan att lära och den senare på att man använder ett enkelt föremål, t.ex. en tekopp, för att sjunga, tala om färger, räkna osv.

IMG_6185
Lydia undervisar barnen

En engelsk hemsida är framtagen som personalen på Ngamwanza nu kan hantera själva, se www.ngamwanza.center. Innehållet är inte helt färdigt när detta nyhetsbrev skrivs. Det är viktigt för både Ngamwanza och oss i Helping Hands styrelse att det finns samverkan med lokala aktörer.

Ngamwanza har samverkat med den lokala socialtjänsten för antagning av barn och Beacon of Hope för sjukvård för barnen.

Under Svens resa togs också förnyad kontakt med New Life Mission för att se hur vi kan utbyta erfarenheter också på ett vidare plan. New Life Mission har startats av svenskar och firade nyligen 30-årsjubileum och har samlat på sig mycket stor erfarenhet.

Nyheter

Under oktober-november har eleverna fullt upp med prov som avgör om de flyttas upp en klass eller inte. Barnen är duktiga både på centret och i Nakeel Primary school.

Under jullovet är barnen lediga från skolarbetet men får mat som vanligt på centret. Det gäller både de äldre och de yngre barnen.

Det medicinska centret i ”vår” stadsdel, Ongata Rongai, ger fortfarande fri läkarvård för mindre åkommor.

2015-11-07 small
För att hålla kostnaderna nere så har Lydia börjat odla grönsaker i sin egen trädgård

Under El Nino skyfallen som nyligen drabbat Kenya har det blivit viktigt att undvika vattenburna sjukdomar. Därför kokas allt vatten och handhygienen blir extra viktig.

Personal

NCSC har tvingats dra ner på personalstyrkan pga mindre ekonomiska resurser.

Besök

Fridah från Sverige besökte barnen under två dagar. Hon hade med sig en fotboll, lärde barnen nya sånger, pärlarbeten och tillverkning av änglar.

Ngamwanza fotbollslag vann en fotbollsturnering den 20 oktober.

Det kom också ett besök från ”Homeboys radio” som lovade hålla en julfest för barnen.

Med önskan om en God Jul med trygghet och värme

Ja, så går vi var och en mot jultider. Förutsättningarna för oss och våra små vänner i Ngamwanza är till det yttre mycket olika. Till det inre så är vi nog ändå ganska lika. Vi längtar alla efter uppskattning och trygghet. En tro på att bra saker kan hända.

Vi kan bidra till detta genom att ge trygghet och värme på Ngamwanza. Tänk vilka ringar på vattnet din gåva kan resultera i! Varje barn som blir tryggt, får bra självförtroende och goda värderingar med sig i livet kommer att bli till glädje för många fler. Det är stort!

Tack för att du är med och skapar trygghet för dessa barn!

För dig som vill ge en gåva

Kontoinformation för Stående överföring till Helping Hand är:
Clearing nr: 6750
Kontonummer: 682 759 082
Meddelande till betalningsmottagaren: ”Stående” och ditt namn (utelämna namnet om du vill vara annonym).

Bankgiro är som vanligt: 5773-3438

Swisha gåvor kan man alltså numera göra till 123 326 66 24.
Vill du ha ett tack eller få information så ange din epost-adress. Skriver du dessutom ”Julklapp” så får du en speciell julhälsning som kan ges bort.

Många VARMA hälsningar till dig som läser detta från Helping Hands styrelse genom Sven Sturesson Ordförande