Identitetsböcker

Helping Hands volontärer har under sin tid på plats utvecklat ett projekt som de kallar Identitetsböcker. I böckerna får barnen fylla i fakta om sig själva och skriva om sina drömmar, framtidsplaner och andra personliga saker som vilka deras bästa vänner är och minnen de har.

Målet med böckerna är att ge barnen en identitet och chansen att ha drömmar och framtidsplaner. Förhoppningen är att de ska kunna fylla i mer och mer allt eftersom de blir äldre och sedan ta med sig böckerna i framtiden och kunna se hur de utvecklats och vuxit.

Projektet har hittills fungerat väldigt bra och barnen har engagerat berättat om hur de vill ha sina framtider. För vissa handlar detta om enkla saker som att kunna bjuda en mormor på kyckling eller
äga en egen get medan andra vill bli piloter, presidenter och fotbollsproffs, samtidigt.