Föreningsmöte den 18 juni kl 19.00 i Helsingborg

logga_ny.jpeg

Till alla medlemmar och stödjare till Helping Hand

Du kallas nu till föreningsmöte i enlighet med vad som beslutades på årsmötet. Är du inte medlem så är du ändå välkommen att delta men utan möjlighet att rösta.

Under föreningsmötet kommer vi att ytterligare belysa den ekonomiska utvecklingen för Ngamwanza Children Support Center och föreningens möjligheter att stödja deras verksamhet.

Vi i Helping Hands styrelse ser Ngamwanza som en mycket gedigen och positiv verksamhet. Deras verksamhet betyder enormt mycket för de barn som deltar och som annars med största sannolikhet skulle hamna i ett liv på gatan.
Vi vill därför tillsammans med föreningen verka för ett ökat givande för att kunna möta de behov som finns.

Är du intresserad av dessa frågor så vill vi uppmuntra dig att delta och bidra till att bestämma inriktningen för föreningen fortsatt.

Skype-deltagande kommer att erbjudas. Mer detaljer om detta och exakt plats kommer.

Vänliga hälsningar

Styrelsen gm

Sven Sturesson
Ordförande