En helt vanlig dag på Ngamwanza Children Support Center

Lydia, vår rektor, berättar om den dagliga verksamheten tillsammans med egna bilder;

hhnb1”Ngamwanza har c:a 50 barn i skolan. De flesta eleverna är föräldralösa och tillhör de mest utsatta barnen i slumområdet Ongata Rongai i Nairobi.

Skolan samarbetar med lokala organisationer för barnens och samhällets bästa. Majoriteten av finansieringen sker genom Helping Hand.

Barnen är på centret från måndag till och med lördag och får frukost och lunch. Även frukt serveras för att uppfylla vitaminbehovet.

hhnb2De dagliga aktiviteterna börjar 7.30- 8.00 med en samling efter det att barnen kommit med skolbussen eller promenerat hit.

Under samlingen kontrollerar personalen elevernas hälsa och hygien. Alla barn får vid denna samling undervisning om att hålla sig själv och omgivningen ren, lydnad och god moral.

Lektionerna börjar direkt efter samlingen. barnen undervisas i matematik, språk, omvärldskunskap men också i musik och idrott .Lärarna följer skolplanen, lektionsplanering och timplaner.

Kl 10.00 serveras gröt och te. Efter detta har barnen paus till kl 11.00

Idrotten börjar kl 11.00. Idrotten är väldigt viktig då barnen behöver träna sina små muskler. Genom sånger lär sig barnen att vara goda föredömen och får ett gott självförtroende. Sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och fetma kan förebyggas genom fysisk aktivitet.

hhnb4Efter en timme går barnen tillbaka till sina klassrum där de målar ritar och skriver.

För att barnen ska kunna fortsätta i den statliga skolan måste de kunna skriva i böcker, utföra enkel matematik och känna igen bokstavsljuden.

Varm lunch serveras kl 12.30-14.00. Lunchen är mycket viktig eftersom barnen inte får mat hos sina vårdnadshavare. De får mat först nästa dag på skolan och förmodligen ingenting under söndagen.

hhnb3En del av barnen har varit tvungna att gå kvar på Ngamwanza i stället för att gå vidare till den statliga skolan på grund av vårt matprogram. Några äldre barn har undervisning i den statliga skolan men kommer varje dag för att få mat hos oss.

Rast och lugna aktiviteter pågår mellan 14.00 och 15.30. 3-5-åringarna sover då och lärarna förbereder deras läxa. De äldre barnen arbetar med att skriva av sin hemläxa från svarta tavlan. Deras lärare förbereder nästa dags lektioner.

Mellan kl 15.30-16.00 är det en avslutningssamling och tills sist åker barnen med skolbussen eller promenerar hem.”