Besök på Ngamwanza Children Support Centre

Nyligen var över 60 personer från Sverige på besök på Ngamwanzas barncenter utanför Nairobi. Många lyfte på ögonlocken då tio minibussar rullar in på den trånga och steniga gatan som leder till centrat.

Besökarna var deltagare i Helping Hands safari och lyssnade med stort intresse när Lydia berättade om verksamheten.

Barnen dansade och bjöd flera av deltagarna med i dansen. Sedan lärde medlemmar i gruppen barnen att dansa små grodorna.

Efter besöket på centrat åkte gruppen till flera av barnens hem. Många blev starkt berörda av barnens situation och det fantastiska arbete som Lydia med personal utför.