Akrobatik, en aktivitet som engagerar alla

Sedan en vecka tillbaka finns det nu en anställd akrobatiklärare, Charles, på Ngamwanza. Charles arbetar även på Svenska skolan i Nairobi.

Han kommer att finnas på centret varje fredag och hålla i aktiviteter för alla barnen. Då de äldsta killarna sedan länge har fotbollen att hålla på med utanför lektionerna känns det extra roligt att få en aktivitet för de yngre och flickorna också. Att få ha något att längta till och känna sig duktig i är viktigt för alla barn.